โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

Tag: โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

New&Activities
chermand

ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA)

อ่านเพิ่มเติม »