วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

Tag: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

New&Activities
chermand

SPU ชวนฟัง! CEO TALK #30 KNOWLEDGE NEVER ENDING: การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด กับ ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง!!! CEO

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

ทำความดี! วบจ.ม.ศรีปทุม รวมพลังจิตอาสา “ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” โรงเรียนวัดปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ ”ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”ภายใต้กิจกรรม USR โดยการนำของ

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาออนไลน์ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ Learn Relearn Unlearn”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Ph.D. EDA

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA)

อ่านเพิ่มเติม »