มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Tag: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์ คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

พาไปชม! ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรม สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 (Non-Degree) “The Connectivity of Everything”

ผศ.ดร.ธรนี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบสนองนโยบายรัฐ เปิดโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม น้อมถวายมุทิตาสักการะ 65 ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และวันมหาปวารณาออกพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจ้าของรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

สุดยอดฝีมือ! เด็กศรีปทุม สร้างชื่อ คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบ R2M Thailand Superbike 2020 (สนาม2)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “ค่าย” นายสิริภพ พูลศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา “ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา”  แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

SOA ร่วมลงนาม MOU กับ L&E สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ

นายธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »