การประกวดแข่งขันแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา

Tag: การประกวดแข่งขันแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา

New&Activities
chermand

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ Penguin Eat Shabu จัดโครงการ “ประกวดแข่งขันแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “การประกวดแข่งขันแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา” ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีแพชชั่นในการลงมือทำงานจริง ไม่ต้องฝึกงาน

อ่านเพิ่มเติม »