NEWS & ACTIVITIES

เปิดประสบการณ์ เฟรชชี่ ศิลปะการแสดง Yes SPU! "นางฟ้า เดอะมิวสิคัล" @M Theater

ม.ศรีปทุม จับมือ พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ MOU พัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน

LOGISTICS. SPU พัฒนาศักยภาพ คนโลจิสติกส์ฯด้วยมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย คนใหม่

ว.ท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์เรียนรู้ ในงานประชุมระดับชาติ MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๘

วิศวะ SPU ร่วมถอดรหัส Transformation Factory 4.0 ในงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEO

CALENDAR

CAMPUS LIFE

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

คุยกับ “เจนนี่ – กัลย์ลดา” นางเอก MV ที่มียอดวิวใน YouTube กว่า 32,000,000 วิว

“อานิก เมืองแก้ว” คนหล่อขอทำดี ทุ่มเต็มที่กับงานจิตอาสา

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

SPU CHANNEL

spu channel

SPU ติส เนิร์ด เซอร์ เนี้ยบ

ดูทั้งหมด