เพื่อนใหม่จากภูฏาน เด็กอินเตอร์ ที่เลือกมาเรียนที่ SPU เพื่อตามฝันของตัวเอง!