"บูริน" สาวน้อยจากเชียงใหม่ตัดใจทิ้ง ม.รัฐ. ขอเลือกเรียน SPU หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่