มากกว่าจุดหมาย คือ ความสำเร็จระหว่างทาง น้องพลอย พรไพลิน #DEKSOA