น้องมอส ธนภัทร จันทะรัก เฟรชชี่ นักศึกษาทุน SPU ตัวจริงจากวิทยาลัยการบินและคมนาคม