สำนักงานประกันคุณภาพ

Tag: สำนักงานประกันคุณภาพ

New&Activities
chermand

ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันพุธที่

อ่านเพิ่มเติม »