วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ

Tag: วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ

New&Activities
chermand

ส่องการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ หลักสูตรฯ ม.ดัง ฝังความรู้ความเชี่ยวชาญ-ทำงานเป็น เน้นความคิดสร้างสรรค์

โลกการเรียนรู้ในปัจจุบันความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงในห้องเรียน  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการศึกษาจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ และเมื่อสำรวจเทรนต์ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 1

อ่านเพิ่มเติม »