มรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

Tag: มรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

New&Activities
chermand

ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #36 “อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในยุค Covid-19”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #46 “โลจิสติกส์กับการจัดซื้อยุคใหม่”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP –

อ่านเพิ่มเติม »