สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน


สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เจ้าภาพ)
“---------------------------------------------------------------------------”
อัพเดตประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ***ขอจบการรายงานผล***
ที่ ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 บาสเกตบอล 3x3 (หญิง)  1
2 บาสเกตบอล 3x3 (ชาย)  -  1
3 บาสเกตบอล (หญิง) 1  -  1
4 บาสเกตบอล (ชาย)  -  -  -
5 วอลเลย์บอล (หญิง)  -  1  1
6 วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)  -  -  -  -
7 เทควันโด  -  -  -  -
8 ฮับกิโด  -  -  -  -
9 หมากกระดาน  -  -  -
  รวม  2  1  1  4