ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พลิดา แกนเปะ สำนักงานกีฬา ตึก 10 ( อาคาร กิจกรรมนักศึกษา ) ชั้น 5 ห้อง 504
โทร : 02-5791111 ต่อ 2135,2136,
Fax : 02 579-1111 ต่อ 2390
Email : Palida.ka@spu.ac.th