บริการ


ศูนย์กีฬาในร่ม

      เพื่อให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สำนักงานกีฬาได้จัดให้นักศึกษามีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีสถานที่ออกกำลังกายและมีกิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา อีกทั้ง ยังมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหลายๆ ระดับ ทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอกและเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอีกด้วย
      ศูนย์กีฬาในร่มตั้งอยู่ ณ ชั้น 12 อาคาร 9 มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 21.00 น. ประกอบด้วย สนามกีฬาที่ให้บริการ ดังนี้
สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม สนามแบดมินตัน จำนวน 3 สนาม สนามเซปักตะกร้อ จำนวน 1 สนาม และโต็ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 5 โต็ะ
      ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจรรย์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้ประมาณ 800 คน และยังมีห้องพักนักกีฬา ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ

ศูนย์สุขภาพ (คลิกดูข้อมูลหลักทั้งหมดที่นี่)

      ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย โดยเป็นศูนย์สุขภาพที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 21.00 น. ภายในศูนย์สุภาพประกอบด้วย
  - ห้องแอโรบิค สามารถรองรับผู้ใช้บริการในการออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมแอโรบิค
  - ห้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก (Weight Training) ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกายเพื่อระบบไหลเวียนของโลหิตและระบบหายใจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างครบครัน
  - ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test) เป็นห้องสำหรับใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าโปรแกรม การออกกำลังกายและจะมีการประเมินผลสรรถภาพทางกายภายหลังเข้าโปรแกรมเป็นช่วงๆ
  - ครูฝึกที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้คำแนะนำ และดูแลในการเลือกออกกำลังกายแต่ละประเภทที่เหมาะสม
  - ห้องอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตู้เก็บของส่วนตัวไว้บริการแก่สมาชิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ศูนย์สุขภาพ) ได้ที่...
อ.บุษกร เพ็งหาจิตต์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการการกีฬา)
โทร. 
02-579-1111 ต่อ 2136 มือถือ 089-891-2836