ถามตอบ

ถาม : สามารถยืมอุปกรณ์การกีฬาได้ที่ไหน

ตอบ : สามารถยืมได้ที่ 1.สำนักงานการกีฬา อาคาร 10 ชั้น 5-504 2.ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12

ถาม : สถานที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยมีที่ไหนบ้าง

ตอบ 1. ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12
          2. ศูนย์สุขภาพ อาคาร 9 ชั้น 11
          3. สนามฟุตซอล ข้างอาคาร 10