กำหนดการพิธีประสาทปริญญา

กำหนดการวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (บ่าย)

file_22_12_2018n


กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (เช้า)

file_23_12_2018m


วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (บ่าย)

file_23_12_2018n