พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 47 โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. และเนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ขั้นตอนและรายละเอียดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1111

สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1362, 1364   และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125


 

%

ยื่นเสนอราคา พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดเปิดการยื่นเสนอราคา พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

 

ยื่นเสนอราคาการยื่นซองประมูลการถ่ายภาพบัณฑิต  

ยื่นเสนอราคาการจำหน่ายดอกไม้สด – ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตาตุ๊กตาประดิษฐ์ 

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 7 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ คลิก

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : graduation.spu@spu.ac.th