พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 รุ่นที่ 50 โดยกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
– ขอความร่วมมือให้ญาติบัณฑิตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยหลังเวลา 14.00 น.
– ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตทุกท่านตรวจ ATK มาก่อนเข้าพื้นที่ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
– ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรค โดยรักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เดินทางโดยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 

แนวทางการปฏิบัติและมาตรการ การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของดการนำลูกโป่งและบอลลูนทุกชนิด เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเสาไฟฟ้าแรงสูง

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : [email protected]

บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

 

  • ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 16.30 น. ณ บริเวณหลังกองอำนวยการ และบริเวณ ลานหน้าอาคาร 10

รายละเอียดแบบกรอบรูป

บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบภาพถ่ายพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

นักศึกษาสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้

(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับชุดครุย

และกำหนดการรับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2565

เกินกำหนด 30 วันถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Link 

การจองชุดครุย