พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้บัณฑิตมารายงานตัวตามกำหนดการเดิม หากไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่


พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49 โดยกำหนดการฝึกซ้อมในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และพิธีประสาทปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการนำลูกโป่งทุกชนิดเข้ามาบริเวณภายในมหาวิทยาลัย และขอความกรุณาทุกท่านช่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นช่วงที่ถ่ายภาพแสดงความยินดี)

เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือ รถไฟฟ้า และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้


คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : graduation.spu@spu.ac.th

บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C และบริเวณด้านหน้าอาคาร 10

รายละเอียดแบบกรอบรูป

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

นักศึกษาสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้

(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับชุดครุย

และกำหนดการรับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 28 – 29พฤศจิกายน 2563

เกินกำหนด 30 วันถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Link 

การจองชุดครุย