พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 48 โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และพิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการนำลูกโป่งทุกชนิดเข้ามาบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

และเนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้สาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ขั้นตอนและรายละเอียดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1111

สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1362, 1364   และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125


บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

  • วันรับชุดครุย  15 – 16 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์
  • วันฝึกซ้อม  20 ธันวาคม 2562  ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • วันพิธีรับจริง  21 – 22 ธันวาคม 2562  ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • เวลา 8.30 – 16.30 น.

รายละเอียดแบบกรอบรูป

บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบรูปพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : graduation.spu@spu.ac.th

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 4 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ คลิก

รับชุดครุย

15 -16 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
*โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย

คืนชุดครุย

21 – 25 ธ.ค. 2562 และ 6 – 9 มกราคม 2563
สอบถาม โทร. 093-0718899 , 099-2187676