วิทยาลัยการบินและคมนาคม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(วันที่ 12 มี.ค. 2564) วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุขผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage