เด็กดี 7ปีซ้อน! “ศรีปทุม” คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐมล กอเซ็ม  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2020) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INCIT 2020) โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาภายในงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้วที่มีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ารับรางวัลดังกล่าว  ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage