เวลาเปิดทำการ ศูนย์วัคซีนฯ
เริ่ม 7 มิถุนายน. 2564
เวลา 10.00 น.
โปรดลงทะเบียน
ลงทะเบียน ไทยร่วมใจ
Previous
Next

SPU สู้ Covid-19

รายงานสถานการณ์

0
บุคลากร
0
นักศึกษา
0
ประชาชนทั่วไป
0
ฉีดวัคซีนสะสม

การลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้

ความรู้สู้โควิด

การเตรียมตัวก่อนฉีด

ข้อควรระวัง

ข่าวสารศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม