การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Tag: การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

New&Activities
chermand

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์

อ่านเพิ่มเติม »