SPU ร่วมกับ Acer เปิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D-Club เสริมศักยภาพนักศึกษา ต่อยอดความรู้สู่ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Acer เปิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D-Club ออกแบบและตกแต่ง พร้อมอัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ConceptD 5 เสริมศักยภาพนักศึกษา ต่อยอดความรู้สู่ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ขับเคลื่อน Creative University สนับสนุนเปิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D-Club ออกแบบและตกแต่ง พร้อมอัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ConceptD 5 จำนวน 15 เครื่อง เพื่อเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานรอบด้าน

โดย ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และ นายอลัน เจียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ร่วมกันเปิด ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D-Club ซึ่งได้เอเซอร์มาร่วมพัฒนาศูนย์สร้างสรรค์ทั้งในการออกแบบและตกแต่ง เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างและส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม