หลักสูตรบัญชีออนไลน์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดรับสมัคร หลักสูตรบัญชีออนไลน์

ผู้จบ ปวส. ทุกสาขา

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี (ออนไลน์)

เรียนสดๆ ผ่าน Zoom วันอาทิตย์วันเดียว

จบได้ภายใน 1 ปี 8 เดือน

รับจำนวนจำกัด!!

SPU LIVE : #Dek บัญชี SPU ขอรีวิว | เรียนอย่างไร ให้เป็นนักบัญชียุค ดิจิทัล!

WHY ACCOUNTANCY SPU??

5 วิชาเข้มๆที่ DEK บัญชี SPU ต้องได้เรียนหลักสูตรบัญชีออนไลน์
อัพสกิลก่อนใคร! 5 วิชาเข้มๆ
เจาะลึกอาชีพ "นักบัญชี" หลักสูตรบัญชีออนไลน์
เจาะลึกอาชีพ “นักบัญชี”
ข้อดีของการทำงานระหว่างเรียน หลักสูตรบัญชีออนไลน์
ข้อดีของการทำงานระหว่างเรียน
นักบัญชียุคดิจิทัล ต้องมีทักษะอะไรบ้าง? หลักสูตรบัญชีออนไลน์
เป็นนักบัญชียุคดิจิทัล ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

VDO แนะนำคณะบัญชี