news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

netrider 2013 copy

โครงการThailand NetRiders 2013

8 พ.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท CISCO Thailand จัดโครงการ “Thailand NetRiders 2013″ ซึ่งเป็นโครงการจัดแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ในงาน APAC NetRiders 2013 ทั้งนี้ยัีงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในโครงการ นำความรู้และทักษะจากการเรียนวิชาเน็็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ และให้รู้จักการการทำงานเป็นทีม งานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หรือสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี้===> กำหนดการ