DEK SITI SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด

อาจารย์รณิดา นุชนิยม (CoachIpp) นำทีมนักศึกษาคณะสหวิทยากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SITI) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่เรียนรู้และเก็บข้อมูล ในสถานประกอบการจริง บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมด้านความงามครบวงจรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังมากกว่า 50 แบรนด์ มีโรงงานยุค 4.0 บริการครบวงจร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากมีกิจการเป็นของตนเอง โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  ซึ่งนักศึกษาสนใจสิ่งที่ชอบ ตอบโจทย์สิ่งที่ใช่ในตนเอง ได้องค์ความรู้ พร้อมกับการปรึกษาโครงงานด้านการสื่อสาร ด้านการนำเสนอ พร้อมทั้งเทคนิค และแนวทางช่องทางการติดต่อบนโลก online + offline การเข้าใจลูกค้าอย่างไร รู้เขา+รู้เรา การทำงานเป็นทีมอย่างไร สร้าง  ผูกพันธ์อย่างไร ที่ “สำคัญ ปรับวิธีคิด..>>..สร้าง passion” เติมพลังให้กับนักศึกษาอย่างมาก ณ ที่ทำการบริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage