Dek ปวส. อยากเรียนต่อ วิศวะ SPU

 

มาดูกันดีกว่าว่า วิศวะ SPU มีสาขาอะไรบ้าง

  • วิศวกรรมระบบราง
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)
  • วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  • วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม)
  •  วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ)

 (ภาคปกติ และ เสาร์ – อาทิตย์)

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง เรียนอะไร ?

 

 

สุดเจ๋ง! วิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) เจาะลึกความสัมพันธ์ของการทำงานในเทคโนโลยีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบวิศวกรรมราง รวมถึงกระบวนการปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของงานในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โอกาสได้ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เรียนอะไร ?

 

 

ไม่ธรรมดากับวิศวะโยธา สู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าเพราะ SPU เจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน ด้วยหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตรเลียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้ด้านการเรียนวิศวะโยธาและภาษาสำหรับการต่อยอดอาชีพ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมสู่การทำงานจริง 

ที่สำคัญ! หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วยจ้า

 

 

วิศวกรรมเครื่องกล เรียนอะไร …?

 

 

สุดเฉียบ! ศึกษาเจาะลึกการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ทั้งการผลิต การนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้การส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรวิชาชีพ (Practical Engineer) 

อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆ ด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แสนเท่ คือหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วยน้า

 

 

วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เรียนอะไรบ้าง ?

 

 

ก้าวล้ำนำหน้า ด้วยวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อัดแน่นทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้นำไปสู่การวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง  ได้เรียนการคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และปัญญา สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้

 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม) เรียนอะไรบ้าง ?

 

 

สุดเจ๋ง! กับหลักในการออกแบบและจัดการระบบต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิศวกรมืออาชีพ ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเลือกเรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ โลจิสติกส์ กระบวนการอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วย

 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) เรียนอะไร ?

 

 

เข้มข้นกับการเรียนวิศวะไฟฟ้า ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเจาะลึกทุกรายวิชาสำคัญสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติของไฟฟ้าในที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ถึงระดับโรงงานตลอดจนออกแบบและวางระบบหุ่นยนต์ ต่อยอดความต้องการทางอนาคต เรียนวิศวะทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วย

 

จบไปแล้วกับการแนะนำสาขาทั้ง 6 แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU หากสนใจอยากสมัครก็ Click ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้า www.spu.ac.th/fac/engineer/