คณะบริหารธุรกิจ

School of
Business Administration

ยืน 1 ด้านบริหารธุรกิจ
สร้างเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล
รู้บริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจ NEW GEN
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล จัดเต็มครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการบริหาร มีหลักสูตร 2 ปริญญา ตอบโจทย์ตลาดงานที่ต้องการทักษะที่มากกว่า 1
ปั้นบัณฑิตมากฝีมือเข้าสู่โลกธุรกิจชั้นนำมาแล้วกว่า 30,000 คน

เรียนต่อปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

รับทุนได้ทุกวิทยาลัย
/ คณะ

ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร

กู้ยืมกองทุน กยศ.
ได้ทุกสาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน”

จัดเต็มทักษะความรู้มาให้แบบครบวงจร ลงลึกกันตั้งแต่ภาคพื้นดินไปจนถึงบนเครื่องบิน ได้ทุกเทคนิคในการจัดการท่าอากาศยาน พร้อมฝึกงานร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านการบิน ต่อยอดการเป็นตัวจริงด้านการจัดการธุรกิจการบินยิ่งกว่าใคร

ธุรกิจระหว่างประเทศ

“Think Global มองโลกเป็นตลาด และ Resource”

เรียนรู้ทุกเทคนิคเรื่องการ นำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ เก็บประสบการณ์แบบเน้นๆ เข้าใจขั้นตอนการซื้อขายเพื่อสร้างธุรกิจได้จริง เน้นการค้ากับประเทศจีน จับมือมหาวิทยาลัยซีอาน เรียนที่จีน 1 เทอม (ปี 3) พร้อมฝึกฝนการเจรจาและภาษา เตรียมตัวต่อรองทางการค้าแบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

“พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล”

สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่ต้องเก่งเรื่องคน เรื่องงาน เก่งในการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ

การตลาดดิจิทัล

“เป็นตัวท๊อปการตลาดดิจิทัล เก่งการใช้เครื่องมือในทุก Platform”

จัดเต็มทุกศาสตร์ด้าน Digital Marketing ไม่ว่าจะ Google, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Line etc.
เน้นลงมือทำจริง สร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ขายผ่าน Platform

บริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการ Gen ใหม่”

เรียนแบบ Project Based Learning ลงมือสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล มีนักธุรกิจและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ทำให้ได้เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน

เพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะ

รับโลกอนาคต

ด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา 

การจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน
+
การตลาดดิจิทัล

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
การบริหารและ
การจัดการสมัยใหม่

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
บริหารธุรกิจ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

Calendar

10
JAN

เปิดภาคเรียน
10 ม.ค. 2566

11
JAN

ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
11 – 23 ม.ค. 66

11
JAN

เพิ่มรายวิชาและเพิกถอนรายวิชา
11 – 23 ม.ค. 66

3
APR

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
3 เม.ย. 66

เครือข่าย

Subscribe To Our newsletter

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
คณะ การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
คณะ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
คณะ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
คณะ การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ (New)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
คณะ บริหารธุรกิจ (New)
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4