ม.ศรีปทุม เชิญชวนร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 50 ปี

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.19 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

เวลา 08.19 น. - พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธี
                   - สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
                   - สักการะพระวิษณุกรรม
                   - พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
เวลา 09.19 น. - คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 51 รูป
                     ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ และลานเสาธง
เวลา 10.19 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์
                   - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                   - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                   - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
                   - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                   - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดนํ้าและรับพร
                   - ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                   - เสร็จสิ้นพิธี


การแต่งกาย :
บุคลากรชายและหญิง สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน 50 ปี ศรีปทุม
นักศึกษาชายและหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย