คณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมขององค์กร

UploadImage
 

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม ร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ผลงานนวัตกรรมขององค์กร ในงาน R2i เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการทำงานของส่วน MICE
และ Event ขององค์กรให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ผ่านมา ณ อาคารฟอรัม อิมแพคเมืองทองธานี

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม