วิศวฯ ศรีปทุม ปี 61 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่... วิศวกรรมระบบราง !!!

UploadImage
 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, วศ.บ.
(โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ของรัฐบาล)

เริ่มเรียน ปีการศึกษา 2561 (สมัครภายใน 15 สิงหาคม 2561)
**ลดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 50% 
**ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนในปีแรก (โดยเฉลี่ยชำระในปีถัดไป)
- แผนการเรียน 2 ปี ต่อเนื่องผู้สมัคร ปวส.
- แผนการเรียน 4 ปี สำหรับผู้สมัคร ม.6 หรือ ปวช.
- ศึกษา ณ ประเทศจีน 1 ปี (ในชั้นปีที่ 2)

สอบถามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
02-579-1111 ต่อ 2147
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
FB: Railway Sripatum
Email: railwayspu@gmail.com

UploadImage