ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาใหม่ 9 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย คณะศิลปศาสตร์ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยการบินและคมนาคม คณะบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 5 หน้าเวที
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม
13.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร อเนกประสงค์ (บ่าย)
**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 902  -905  
 
2. คณะศิลปศาสตร์
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านห้องวิชาการ
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม
13.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 4 Convention #1  (บ่าย)
**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ  อาคาร 11 ห้อง ชั้น 9  ห้อง 909, 912, 913
 
3. คณะบัญชี
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 5 มุขหน้าด้านร้านกาแฟ
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม
13.00 – 16.00 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone A  (บ่าย)
 
4. คณะนิติศาสตร์
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น 7
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.00 – 16.00 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ชั้น 10 ห้อง 1002  (บ่าย)
 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวง แกรนด์รูม    
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.00 – 16.00 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  อาคาร 9 ชั้น 12 ศูนย์กีฬาในร่ม (บ่าย)
   ปฐมนิเทศแยกสาขา (เสาร์-อาทิตย์)  อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 902-905
 
6. คณะนิเทศศาสตร์
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ หน้าอาคาร 10 (สำรอง พท.ฝั่งห้องทะเบียน กรณีฝนตก)          
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.00 – 16.00 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะและสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 14  ห้อง Auditorium #1  (บ่าย)
 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ใต้ถุนอาคาร 5 ฝั่งโรงอาหารร้อน            
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.00 – 16.00 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 5  ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2  (บ่าย)
 
8. วิทยาลัยการบินและคมนาคม
07.00 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าห้องรองอธิการบดี (ฝั่งอาคาร 11)
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11  ชั้น 3  ห้อง Theater Room (เช้า)
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวง แกรนด์รูม 
13.30 - 16.00 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
 
9. คณะบริหารธุรกิจ
07.00 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร อาคาร 5 หน้าเวที (ติดกับ โลจิสติกส์)         
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร อเนกประสงค์ (เช้า)
13.00 – 13.30 น.  ปฐมนิเทศแยกสาขา  ณ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 803-804  และ ชั้น 10  ห้อง 1004-1006
13.30 - 16.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวง แกรนด์รูม 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
 
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
07.00 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น L ฝั่งห้องการเงิน
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone C  (เช้า)
13.00 – 13.30 น.  ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 701-706
13.30 - 16.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม   
 
11. คณะดิจิทัลมีเดีย
07.00 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone C 
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะและสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 14  ห้อง Auditorium #1  (เช้า)  
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.30 - 16.00 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
 
12. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
07.00 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 9 ชั้น 12
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 12 ศูนย์กีฬาในร่ม  (เช้า)
13.00 – 13.30 น.  ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 801 และ ชั้น 9 ห้อง 902-905
13.30 - 16.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
 
13. วิทยาลัยนานาชาติ
08.30  น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 8 ห้องเลาจน์
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น  8 ห้องเลาจน์ (เช้า)
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.30 - 16.00 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
 
การแต่งกาย  :   นักศึกษาภาคปกติ แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ
                    นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียน หรือแต่งกายชุดสุภาพ