บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล”

บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล” โดยทีมวิทยากร กรมสรรพากร – คุณสิริชัย ทองดี นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ –

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท”

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท” โดยทีมวิทยากร กรมสรรพากร – ดร.บัณฑิต

จะเดือนไหนเงินของ Dek บัญชี SPU ก็มีแต่เพิ่ม รู้ทุกเทคนิคเก็บเงิน เรื่องตัวเลขนี่เป๊ะสุดๆ

มีนา เมษา พฤษภา มิถุนา กรกฎา…. จะเดือนไหนเงินของ Dek บัญชี SPU ก็มีแต่เพิ่ม เพราะรู้ทุกเทคนิคเก็บเงิน เรื่องตัวเลขนี่เป๊ะสุดๆ อยากรู้ต้องอ่าน : http://bit.ly/3pMd5go สมัครออนไลน์

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง @ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง @ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เด็ก ปวส. เลือกเรียน :- – วันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 1 ปี 8

นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ล้างมือมอบให้กับ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

“แทนความห่วงใย” น.ส.สุดารัตน์  คูณศรี ตัวแทนนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ล้างมือมอบให้กับ”โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร”

นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ล้างมือมอบให้กับ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

“แทนความห่วงใย” น.ส.ศิรินทรัตน์  ไชยสุริย์ ตัวแทนนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ล้างมือมอบให้กับ”โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร”

press release

ข่าวประชาสัมพันธ์

press release

ข่าว-กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500