ฑูตอังกฤษ -ฟินแลนด์ มอบรางวัล 4 ร.ร.ดัง เซนต์จอห์นแมรี่,คอนคอร์เดียน,เซนต์แอนดรูส์กรุงเทพ และราชวินิตบางแก้ว ชนะเลิศ British College KickStart 2021

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยบริทิช คอลเลจ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน H.E. Mr. Brian John Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประจำประเทศไทย และ ฯพณฯ ท่าน H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ (Finland) ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ให้เกียรติ ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นในพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกรายการ ในโครงการ British College KickStart 2021 ณ ออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

UploadImage

สำหรับโครงการ British College KickStart 2021 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ ผ่านช่องทางแอปลิเคชั่นซูม (Zoom Cloud Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการแสดงทักษะทางทางภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ อาทิ 1.การตอบคำถามเชิงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ (Business Quiz) 2. การนาเสนอความคิดด้านแผนธุรกิจ (Business Pitch) 3. การแสดงความสามารถพิเศษ (Talent Contest) 4. การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports PubG Mobile Tournament)
โดย ผลการแข่งขัน British College KickStart 2021 มีโรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

UploadImage

ประเภท Business Quiz (การตอบคำถามเชิงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวจูริเม่ ลัญจกร เขม่นจันทร์ เอ็นเก้  จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวนันทวรรณ สกุลมาศวงศ์  จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นาย ธีธัช ทิพย์โสดา จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

UploadImage

ประเภท Business Pitch (การนำเสนอความคิดด้านแผนธุรกิจ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาว พรรวินท์ วงศ์ประเสริฐผล,นางสาวจิรัชญา อัษฎาธร,นางสาวพิมพ์มาดา พะเนียงเวทย,นางสาว ลลิตา วงศ์วาร,นายภีมพศวสุ กันตาคม จาก โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาว กัลยาณี บัวคอม,นางสาว จริง ใจจันทร์  จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นาย ธีธัช ทิพย์โสดา จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

UploadImage

ประเภท E-Sports PubG (การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์,นายธนภูมิ ประภา,นายสิรสิต ตรีคุณสถิต,นายภูผา ทรงศิริ  จาก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายสถาพร แก้วละเอียด,นายคณพัฒน์ สังข์น้อย,นายเขตชาติ แก้วมณีสุข
จาก โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
นายจิรพัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์,นายนิธิวิทย์ ปาลิเฉลิมวงศ์,นายธนกร เพิ่มพูล,นายกฤตนธี พงศ์พฤกษา,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นายกรวิชญ์ บวรพิสิฐกุล,นายพงศ์ปณต เกษกี จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

UploadImage

ประเภท Talent Contest  (การแสดงความสามารถพิเศษ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาว ธีร์จุฑา วัฒนกุลพณิช จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาว เอพริล เมย์ เหลืองสอาดตา จาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาว ณิชาภา นนธิจันทร์,นางสาวสุภัสสร เจริญมรรค,นายเอกชัย แย้มอ่วม จาก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage