เอกอัคราชทูตฟินแลนด์ มอบรางวัลชนะเลิศ British College KickStart 2021

เอกอัคราชทูตฟิน

เอกอัคราชทูตฟินแลนด์มอบรางวัล
บริติช คอลเลจ มอบรางวัล

แลนด์ มอบรางวัลชนะเลิศ 4 ประเภท “British College KickStart 2021” 4 โรงเรียนดัง

 

นสพ มติชน