เรียนฟรี! โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

ทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในงาน CG เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชัน ภาพยนตร์ที่มีงานวิชวลเอฟเฟกต์ เกมส์ งานโมชันกราฟฟิก AR ฯลฯ ในวันนี้ประเทศไทยผลิตผลงานดิจิทัลสร้างสรรค์มากมาย มาช่วยกันยกระดับคุณภาพผลงานกัน เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชัน และดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยกัน

สำหรับแอนิเมเตอร์ที่ต้องการ Reskill Upskill เรียนรู้เทคนิค และแนวคิด ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชัน
โดยจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน

ลงชื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย >> https://forms.gle/zL8tY6BcLiyYYzxRA

UploadImage

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

– ผู้เข้าร่วมอบรมต้องทำงานในด้านแอนิเมชัน หรือเกี่ยวข้องกับงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
– ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya
– ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมจนจบโครงการได้

*ผู้ที่ลงชื่ออบรมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อนเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ชนินทร ฉายรัศมี โทร 083 5616391