เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด “เลือกชมรมโดนใจ… คนวัยดิจิตอลเนทีฟ”

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด “เลือกชมรมโดนใจ…คนวัยดิจิตอลเนทีฟ”  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมของคนยุค Digital Native ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบทำอะไรในแบบเดียวกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยนั้นเอง

UploadImage

โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมได้ปรับรูปแบบการเข้าถึงผลงานของชมรมด้วย link (QR Code) และการสมัครสมาชิกชมรมด้วย spu smart form ให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนยุค ดิจิตอลที่ชื่นชอบความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 มี วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชมรมได้จัดแสดงผลงานของชมรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage