เปิดรับสมัคร 4 หลังสูตรโลจิสติกส์ บัญฑิตพันธุ์ใหม่ Non – Degree รุ่นที่ 3

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัคร 4 หลังสูตรโลจิสติกส์ บัญฑิตพันธุ์ใหม่ Non – Degree รุ่นที่ 3 

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้า เพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น (SPU-TIFFA-ITBS)  Trade Logistics for Young Executive

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/NonDegree3-1

UploadImage

——-

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับกลาง  Logistics Qualification System Program 2019 : LQSPX

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/LQSPX64

UploadImage

——-

หลักสูตรนักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/Demand64

UploadImage

——-

หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) Customs Broker

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/CustomsBroker64

UploadImage

——-

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/Lean64

UploadImage