เปิดครัวประลองฝีมือ! เด็กการโรงแรม เจ๋งจริง ชนะเลิศคว้าสิทธิตัวแทน SPU สู่การแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ รายการ Potatoes USA

เปิดครัวประลองฝีมือ! เด็กการโรงแรม เจ๋งจริง ชนะเลิศคว้าสิทธิตัวแทน SPU สู่การแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ รายการ Potatoes USA

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เปิดครัวแข่งขันทำอาหาร คัดตัวแทน 1 เดียว เข้าแข่งขันทำอาหารรายการ Potatoes USA ระดับประเทศ ทีมเด็กการโรงแรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ

UploadImage

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จากการที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้ร่วมกับ คุณไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนประเทศไทย Potatoes USA จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทำอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และเฟ้นหาสุดยอดฝีมือในการทำอาหาร เพียง 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศ รายการ  Potatoes USA ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดการแข่งขันทำอาหาร Potatoes USA, Friesday Fusion Contest ขึ้น โดยมี อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯเปิดการแข่งขัน ณ ห้องปฎิบัติการครัว อาคารวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง เผยต่อว่า การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหาร จำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ คุณจิตศักดิ์ หลิมภากรกุล (ผู้เข้าแข่งขัน Master chef sesoin3 และ Master chef all-star) ,คุณกตวรรณ เขียวหวาน (Food Engineer Thailand Representative of Potatoes USA) ,ผศ.ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ อดีตผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเซ็นทรัลจำกัด (นักวิชาการอิสระ สาขการโรงแรม และท่องเที่ยว) ,อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี อาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจการบิน

UploadImage

สำหรับผลการตัดสินมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hmm001 ประกอบด้วย นางสาว สุทธินี นิกรโสม,นางสาว พิมพ์ลภัส สิทธิสาร และนางสาว วารุณี จุกจันทร์ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมมีดสลักชื่อ และสิทธิเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าแข่งขันการทำอาหาร ระดับประเทศในรายการ Potatoes USA, Friesday Fusion Contest ในเดือนพฤศจิกายน 2563

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม AKA  ประกอบด้วย นางสาวศุภมาศ  ขวาไทย ,นางสาวณัฐณิชา  รู้รอบดี และ นางสาวมิรันตรี  การินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมาเหนือเมฆ ได้แก่ นายอนาวิล ยารังษี, นายจารุวัฒน์ หล้าบุญมา, นางสาวรธีร กฤษณ์สุวรรณ

UploadImage

และ ทีมพาวเวอร์เรนเจอร์ นายภาณุพงศ์ รักสนิท, นายธนธรณ์ ดอนปัน ,นางสาววรรณิษา นาบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท

UploadImage

สุดท้ายต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Hmm001 ทุกคน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ และขอฝากทุกท่านร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทีม Hmm001 ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการแข่งขันการทำอาหาร ในระดับประเทศต่อไปด้วยนะครับ.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage