อ.นิธนา ผู้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการบิน สู่บทบาทการเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้

จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้เรียนการจัดการธุรกิจการบิน กับผู้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอดีตผู้บริหารสายการบินแห่งชาติ  “อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์” จากประสบการณ์ 33 ปี บนเส้นทางการทำงานสายการบินไทย สู่บทบาทการเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ ปั้น “ตัวจริง” สู่อุตสาหกรรมการบินของประเทศ

วันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

เรียนธุรกิจการบิน
กับตัวจริง
จากสายการบินแห่งชาติ

อาจารย์นิธ : 33 ปี ในอุตสาหกรรมการบิน จากการบินไทยค่ะ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน (Alliance Management) ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านความร่วมมือกับสายการบินทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี (Bilateral and Multi-lateral Cooperation)

จากการทำงานตรงนี้ทำให้เราได้เดินทาง-พบปะ และทำงานกับผู้บริหารสายการบินจากสายการบินต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ ทั้งที่อยู่ในอยู่ในเครือข่ายของ Star Alliance (28 สายการบิน) และสายการบินอื่นๆ ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมของแต่ละชาติ แนวความคิด การมองและการจัดการกับปัญหาที่หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างมาก

ซึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ ก็ได้เริ่มต้นจากการทำงานในการบินไทยมา เรียกว่าเกือบจะครบทุกฝ่ายก็ว่าได้ ทั้งเลขานุการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น เจ้าหน้าที่กองการตลาดและประชาสัมพันธ์ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน และกองบริหารและผังองค์กร กองฝึกอบรมการพาณิชย์ ฝ่ายวางแผนการโดยสารและกลยุทธ์เครือข่ายการบิน ซึ่งจากการทำงานในหลายๆฝ่าย เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักการทำงาน และคนในฝ่ายต่างๆ ที่หลากหลายและกว้างขวาง อีกทั้งโดยที่บริษัทการบินไทยเอง เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก มีการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

“ในช่วง 10 ปีแรกที่เริ่มทำงาน เป็นช่วงของการสอบย้ายงานเพื่อค้นหาตัวเอง “ค้นหาสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่” ได้ทำแล้วเกือบทุกงานทั้งงาน Administration งาน Operation และงานจัดทำแผน โดยเฉพาะการที่ได้เริ่มต้นจากงานเลขานุการที่ได้ทำงานกับเจ้านายยุคแรกๆ ที่แม่นกฎกติกาและเป็นคนละเอียดอย่างมาก ทำให้เรากลายเป็นคนรอบคอบที่สุด ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยนายทำให้ได้ฝึกการตอบคำถามแทนนาย ต้องทำงานด้านประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับบน ระดับกลางและระดับล่าง ต่อมาเมื่อถึงวันที่เราต้องรับตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง จึงได้รู้ว่าการที่ได้ทำงานหลายฝ่าย เป็นการสะสมทั้ง Content และ Process จากหลายแง่หลายมุม หลายฝ่ายมาก่อน ทำให้สามารถทำงานด้านบริหารและงานประสานสร้างความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรได้เป็นอย่างดีมาก”

 

จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจ 

 มาเป็นอาจารย์เต็มตัว 

อาจารย์นิธ : ตอนอายุ 56 ปี ได้สูญเสียคุณพ่อไป ก็เริ่มมีความคิดว่าต้องการให้เวลามากขึ้นกับคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วและมีโรคหัวใจ แต่ด้วยงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นเป็นงานที่ความรับผิดชอบสูง เป็นงานที่รักก็ทุ่มเทมากและต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยๆ ทำให้สรุปว่าถ้าเปลี่ยนบุคลิกการทำงานไม่ได้ ก็คงต้องเปลี่ยนงาน จึงทำให้ตัดสินใจ Early Retirement ด้วยวัย อายุ 57 ปี ด้วยเคยมีความคิดอยู่ก่อนแล้วว่า หลังเกษียณจะยึดอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ด้วยมั่นใจว่าเราเป็นคนชอบการเรียนการสอน ชอบที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากสายอาชีพการบินถึง 33 ปี นำมาสร้างบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมส่งเข้าอุตสาหกรรมการบินที่รักของเราดีกว่า

โดยในช่วงแรกของการทำงานที่ ม.ศรีปทุม ในปี 2016 อาจารย์เข้ามารับผิดชอบในส่วนของงานอุตสาหกิจสัมพันธ์ (Industry Relations) ให้กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การงานสายอาชีพด้านการบริการ ซึ่งรวมทั้งงานสายการบินต่างๆ

ในช่วงท้ายของการทำงาน ได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดี ทำให้ได้เข้าอบรมหลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 เรียนอยู่ 4 เดือนเต็มๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆกับการนำมาปรับใช้กับการทำงาน ได้อัพเดตตัวเองให้ทันสมัยเปิดประสบการณ์ใหม่ อีกด้านเท่ากับเป็นการกระโดดออกมาจากกรอบงาน Airline หลังจากจบหลักสูตร ABC ก็ได้รับความไว้วางใจให้มีช่วยงานที่คณะบริหารธุรกิจ ในฐานะรองคณบดี ซึ่งเน้นงานบริหารและงานหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ในส่วนของการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร และงานสอนที่ใฝ่ฝันอย่างเต็มตัวและเต็มแรง

 

UploadImage

ความแตกต่างระหว่าง

ผู้บริหาร

กับ

อาจารย์

อาจารย์นิธ : 2 บทบาทนี้ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ ทั้งรูปแบบขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร สิ่งแวดล้อม และงานที่ทำแตกต่างกันทั้งหมด งานด้านเอกสารระบบของเอกสารต้องเรียนรู้ใหม่ ปรับตัวมากทีเดียว ซึ่งแม้ว่าอาจารย์จะมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 30 ปีแล้ว ก็ยังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย พอบอกว่ามาเป็นอาจารย์อยู่ที่ ม.ศรีปทุม ใครๆก็รู้จักค่ะ
นับเป็นโชคดีจริงๆ ค่ะ ที่เรายังมีโอกาสได้สร้างอีกบทบาท หรืออีก Chapter หนึ่งของชีวิตในวัยใกล้จะ 60 ปี การได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ Dynamic มากๆ อย่างศรีปทุม ทำให้ได้เรียนรู้การเป็นอาจารย์สมัยใหม่ควรเป็นอย่างไร เพราะยุคสมัยเปลี่ยน ลักษณะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้นที่นี่สอนให้ต้องปรับตัวปรับใจให้ทันกับนักศึกษา เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจในความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุด
 โอกาสการเติบโต 

 ของ 

อุตสาหกรรมการบิน 

อาจารย์นิธ : ในยุคที่โลกเหมือนจะแคบลง การขนส่งสินค้า การเดินทางรูปแบบต่างๆ คนทุกมุมโลกสามารถเดินทางข้ามซีกโลกกันได้ง่ายขึ้น ตอนนี้จะเห็นว่ามีสายการบินเปิดใหม่เยอะมาก ทั้ง Premium และ Low cost นั่นหมายถึงโอกาสที่มีมากขึ้น การแข่งขันก็เข้มข้นขึ้น แน่นอนว่า โอกาสจะเป็นของคนที่พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนกำลังร่วมมือกันสร้างสรรให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ส่งเสริมเรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซ่อมชิ้นส่วนอากาศยาน การพัฒนาเส้นทางการขนส่ง การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ต่างๆ นับเป็นโอกาสสำคัญให้กับบุคลากรในสายงานด้านการบินโดยแท้
เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้พวกเขาหมั่นฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ทั้งที่ความรู้ การสื่อสารด้วยภาษาที่สองหรือภาษาที่สามต่างๆ เสริมบุคลิกภาพให้ดูดีทุกด้าน เมื่อนั้นเอง โอกาสก็จะเป็นของนักศึกษาที่พร้อมเสมอค่ะ

UploadImage

 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของ อาชีพการบิน 
 อาจารย์นิธ : สิ่งที่อุตสาหกรรมการบินมองหาคือ ทักษะ + บุคลิกภาพ และภาษาค่ะ ต้องบอกว่า นักศึกษาในยุคนี้โชคดี เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบิน ซึ่งเมื่อ 15 ปีที่แล้วยังไม่มีการเปิดสอน เป็นสาขาอาชีพที่มีควาเฉพาะตัว เฉพาะทางจริงๆ สมัยนี้มีให้ได้เลือกเรียน มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงมาสอน นำงานที่ทำมาทำเป็นตำรา อ้างอิงทฤษฎีเข้าไป เหมือนมีโค้ชมาเล่าเรื่องราวให้ ว่า สิ่งที่จะต้องเจอในชีวิตการทำงานจริงๆนั้นมีอะไรบ้าง นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะมีความพร้อม มีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปทำงานที่ใฝ่ฝัน ในทุกๆชั่วโมงเรียนเหมือนเป็นการซ้อม เหมือนการฝึกเพิ่มความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนลงสนามจริง นับเป็นข้อได้เปรียบที่ได้รับจากอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์เคยเป็นผู้บริหารมาก่อน ก็ทำให้รู้ว่า อุตสาหกรรม Airline ต้องการคนแบบไหน อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็งของพวกเขา สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น Guideline ทำให้เรารู้ว่า เราจะ “ปั้น” นักศึกษาของเรา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของ Airline ได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ
 Passion ในทุกๆ วันทำงาน ของ อ.นิธ 
อาจารย์นิธ : เมื่อมีโอกาสเลือก ก็จะเลือกทำสิ่งที่อยากทำ เลือกทำงานที่อยากทำ เพราะเราจะรักและทำมันอย่างเต็มที่ ทำด้วยความเต็มใจและจริงใจ เราอยากหล่อหลอมให้นักศึกษาของเราเป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาโฉมไหน เราก็ต้องบอก ต้องเคี่ยวเข็ญ แม้บางครั้งจะเป็นการบอกซ้ำพูดซ้ำๆ ก็ตาม อีกอย่างที่สำคัญคือ การเป็น Role Model ให้กับนักศึกษา ทำให้เห็น ทำให้เป็นตัวอย่าง นั่นคือการบ่มเพาะไปบุคลิกลักษณะต่างๆ ในตัวของพวกเขาโดยไม่รู้ตัว โดยสรุปคือ “ใช้ความจริงใจในการสอน และสอนแบบมีเหตุมีผล”

การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แอดมินเชื่อว่า จากประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตของ อาจารย์นิธ จะถูกถ่ายทอดให้น้องๆได้เป็นตัวจริงที่มีคุณภาพ ในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างแน่นอน ^^