สุดเจ๋ง! อาจารย์สถาปัตยฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านการออกแบบและศิลปกรรม จากงาน “สถาปัตย์นิทรรศน์” (CDAST)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นภัส วัฒโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่โชว์ศักยภาพด้านงานสร้างสรรค์คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านการออกแบบและศิลปกรรม พร้อมเข้ารับโล่รางวัลจาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงาน “สถาปัตย์นิทรรศน์” นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

UploadImage

UploadImage