สถาปนา 51 ปี SPU! อธิการบดี ม.ศรีปทุม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย

UploadImage

วันนี้ (12 ม.ค.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 51ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธมหาปัญญามุนีอภิปูชนีย์ศรีปทุม สักการะองค์พระวิษณุกรรม องค์เทพพระพิฆเนศ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสักการะรูปปั้น ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

51 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์  สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยปณิธาน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage