ศูนย์กฎหมายศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ผ่านระบบ Online “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์”

UploadImage

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสัตวแพทย์สภา ผ่านระบบ Online ในหัวข้อ ”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์” โดยมีเนื้อหารูปแบบ ขั้นตอนและการกำหนดประเด็นการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ทักษะและเทคนิคเบื้องต้นสำหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ พ.ศ.2562 รวมทั้งเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามข้อสงสัย จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง สัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางศูนย์กฎหมายศรีปทุมจะมีการจัดงานอบรมกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยในครั้งต่อไป ท่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook ศูนย์กฎหมายศรีปทุม  https://www.facebook.com/sripatumlegalcenter

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage