วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ด้วยการนำความรู้แนวคิดแบบลีน ผ่านสื่อการสอนแบบเกม (Game Base Learning)” ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยมี อาจารย์รัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage