วันเกียรติยศ! พิธี”ติดเข็มประดับไท” ลูกนิติศาสตร์’63 ม.ศรีปทุม

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ “พิธีติดเข็มประดับไท” นักศึกษาชั้นปีที่1 และ”พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล”ให้แก่คณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์ที่ทำกิจกรรม (Staff) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นลูกรพีศรีปทุมและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าพี่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ข้อคิดดีๆให้แก่น้องๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage