“ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” ม.ศรีปทุม คารวะ กษิณานุสรณ์ คณาจารย์เกษียณอายุงาน

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน  จัดงานเลี้ยงน้ำชาแสดงมุฑิตาจิต “คารวะ กษิณานุสรณ์” แก่คณาจารย์ที่เกษียณอายุงาน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต บุญภิรมย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์พรรณี บุญสุยา อาจารย์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติงานและร่วมกันถ่ายทอดความรู้ประสิทธิประสาทวิชาการต่างๆให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

UploadImage

ซึ่งภายในงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร SPU ได้เข้าร่วมคารวะ อำลา อาลัย แก่คณาจารย์ทั้งสองท่านเป็นจำนวนมากพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันและความอบอุ่น ณ ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage