ยินดีต้อนรับ! ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 63

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบนโยบายและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ SPU ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

UploadImage