มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่

สมัครเรียนออนไลน์ได้ตามปกติ
WWW.spu.ac.th

สอบถาม
ระดับปริญญาตรี 06 1420 5641-4
ระดับปริญญาโท-เอก  08 5561 4166, 06 5952 5694

UploadImage