พาไป! เปิดมุมคิด เด็กวิศวะฯ ม.ศรีปทุม “ชาร์ป พยงศ์กร โพธิ์ชัย” จบ ม.ปลายเรียนสายพละก็ต่อวิศวะได้

วันนี้จะขอนำน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจทั่วไป มาสัมผัสกับความคิดเชิงบวกและประสบการณ์ ดีๆจาก “ชาร์ป” พยงศ์กร โพธิ์ชัย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4 ที่จะมาเปิดประสบการณ์มุมคิด ที่ว่า “เรียนสายพละก็ต่อวิศวะได้”

UploadImage

เรียนสายพละก็ต่อวิศวะได้

“ชาร์ป” พยงศ์กร โพธิ์ชัย อดีตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนตากสินระยอง จบสาย ภาษาไทยสังคม พละศึกษา ที่ไม่ยอมให้อดีตมาจำกัดขีดความสามารถของตนเองในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการที่จะเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สำเร็จเพื่อตามความฝันของตนเอง

UploadImage

วิศวะที่ ศรีปทุม แตกต่างจากที่ อื่นๆ ยังไง

ชาร์ป พยงศ์กร : วิศวกรรมศาสตร์ ที่ SPU เน้นเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ในการเรียนรู้ ทำบทเรียนให้มีความสนุกและเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้งานได้จริง มีกรณีศึกษาจริง ให้ได้ทดลองแก้ปัญหา และยังเดินทางสะดวกสบาย ด้วยรถไฟฟ้า ที่อยู่ใจกลางเมือง ทันสมัยสุดๆครับ

UploadImage

ที่เขาว่าเรียนวิศวะที่นี่ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เป็นอย่างไร

ชาร์ป พยงศ์กร : การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของที่นี่ จะเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพวิศวกรรม เข้ามาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ มุมมอง และแง่คิดดีๆให้กับนักศึกษาอยู่เสมอๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศทำให้ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองต่างๆกว้างมากขึ้น

UploadImage

อย่างตอนนี้ผมได้โอกาสไปทำงานในโครงการสหกิจศึกษา ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  จังหวัดระยอง ได้เรียนรู้อุปกรณ์ Gas turbine ของจริงว่ามีกลไลการทำงานอย่างไร ได้เรียนรู้คำศัทพ์ภาษาในการทำงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ยิน ทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

UploadImage

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนวิศวะบ้าง

ชาร์ป พยงศ์กร : อยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงไปกับการเรียนรู้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU แล้วจะสนุก ในสิ่งที่ทำ “เราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่ทำให้ดีที่สุด ในจุดที่เลือกยืน” เรียนสายพละก็ต่อวิศวะได้ เพราะวิศวฯ ที่ศรีปทุม เน้นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้งานได้จริง…และเรียนรู้จากวิศวกรตัวจริงกรณีศึกษาจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage