ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่กฤษณา ณรงค์วานิช

UploadImage

อาจารย์กิติกุล  ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่กฤษณา  ณรงค์วานิช  มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร  ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีฯ ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

UploadImage