บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 2 กับการนำเสนอ Through Ideas into Practice ครั้งที่ 2

UploadImage

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการอบรมและนำเสนอ Through Ideas into Practice  ครั้งที่ 2 ผ่าน Zoom Meeting และได้มีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่ อันดับ 1 หลักสูตร Big Data ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  Big Data เพื่อจัดทำ Marketing Automation” นำเสนอโดย คุณวรรณวิสา อุทรานันท์  ได้คะแนนโหวต 37%, อันดับ 2  หลักสูตร Big Data ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในอุตสาหกรรม Insurance” นำเสนอโดย คุณวราพร กุลชาติชัย ได้คะแนนโหวต 23%, และอันดับ 3 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ หลักสูตร Cyber Security ในหัวข้อ “โครงการ Recovery Me” นำเสนอโดย คุณสมเกียรติ สนธิวัฒน์ตระกูล และคุณวาทิต วงศ์สกุลสุขดี ได้คะแนนโหวต 14% และ หลักสูตร Cyber Security ในหัวข้อ “โครงการ แผนรับมือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย” นำเสนอโดย คุณชวกร ไพจิตโรจนา ได้คะแนนโหวต 14% . ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage