น้ำใจพี่สู่น้อง! ม.ศรีปทุม ยกขบวนออกค่ายอาสา “เติมสี…สร้างฝัน”

UploadImage

กิจกรรมที่นักศึกษานิยมทำกันในช่วงปิดเทอม เช่นการออกค่ายจิตอาสา นับเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆของการใช้ชีวิตในแบบวัยรุ่นที่น่าชื่นชม เพราะนอกจากพวกเขาจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนแบบชนบท ที่อยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจ พร้อมมุ่งสู่อุดมการณ์หนึ่งเดียว

UploadImage

ล่าสุด กลุ่มนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม กว่า 130 คน พร้อมด้วย อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ภูดิท   ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี และอาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ ที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ ในการทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการ เติมสี…สร้างฝัน เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน ด้วยการปรับปรุง ทำความสะอาด ทาสีสนามกีฬาเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการศึกษา สาธารณสุข และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage