ด่วน! ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจต้องการอัพสกิลด้านนวัตกรรมการศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION”

ด่วน!! คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญผู้ที่สนใจมา Upskills ด้านนวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น “นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ (INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION)” 
สูงสุด 45 ชม. (เรียนวันเสาร์/หรือออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 3 เม.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

มีให้เลือกเรียน 3 แบบ
1) เลือกเฉพาะหัวข้อ 6 ชม.
2) เลือกเฉพาะโมดูล สูงสุด 24 ชม.
3) เรียนทั้งหลักสูตร (2 โมดูล) 45 ชม.
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

ลงทะเบียนภายใน 5 ก.พ. 2564 มีส่วนลด 10% ลงทะเบียน
สมัครเลย!!! https://forms.gle/7bM6xQsJHvKtWiXKA
รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม คลิก shorturl.at/kqsNR
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line OA https://lin.ee/d15Wjxm
UploadImage